Logo en toepassing in posters en folders
voor Colora Leuven

Het logo werd zo ontworpen dat voor elke jaarlijkse editie andere kleuren konden gebruikt worden zonder dat de visuele herkenbaarheid van het festival verloren gaat.

©REIN-ART