Logo voor de Algemene Politiesteundienst,
het informatie- en coördinatiecentrum ten dienste van o.a. Interpol, Europol, de vroegere Rijkswacht en de poltitiediensten

©REIN-ART