Checklist marketing ©REIN-ART

Uw antwoorden op volgende vragen zullen ons helpen bij de realisatie van de strategie voor één of meerdere kanalen uit uw communicatieplan. Indien een vraag niet duidelijk zou zijn kunt u ons steeds contacteren voor verdere toelichting. Aspecten die u niet relevant lijken voor uw project slaat u gewoon over.

©REIN-ART

Het begrip "product" (al of niet commercieel) in deze checklist kan uiteraard ook voor een "dienst" staan.

1. Uw product

 • Omschrijving van het product
 • Technische kenmerken van het product
 • Via welke kanalen is uw product verkrijgbaar?
 • Wat is uw persoonlijke visie over het product?
 • Welke zijn de voordelen van uw product?
 • Welke zijn de USP’s van uw product? Wat maakt uw product uniek?
 • Wat zijn de nadelen van het product?
 • Wat is het marktaandeel van uw product? Welk marktaandeel wil u bereiken?
 • In welke fase van de levenscyclus bevindt uw product zich? Is het een nieuw product (en voorlopig nog uniek en zonder concurrentie), is het een product tussen concurrerende producten (geef dan op waarin het zich onderscheidt van de concurrerende producten op de markt), of zal uw product waarschijnlijk een dalend marktaandeel beslaan (geef op waarom)?
 • Wie zijn uw concurrenten? Heeft u een zicht op hun respectievelijke marktaandeel? Welke zijn hun USP’s? Hoe communiceert uw concurrent met de markt? Welke zijn de positieve en negatieve elementen uit hun communicatiemix? Voor welke evolutie wil u zich in uw marketingcommunicatie behoeden?

2. De doelgroep

 • Wie zijn uw huidige klanten?
 • Wie wil u bereiken (eventuele nieuwe marktsegmenten)?
 • Geef een omschrijving van de doelgroep (zoals sociale klasse, taal, leeftijd, geslacht, problematiek en behoeften, gewoonten, opleiding, interesses - privé en professioneel - en andere gegevens die relevant kunnen zijn)

3. Wat wil u hen beloven?

4. Waarom zouden zij u geloven?

5. Wat wil u dat de doelgroep over uw product denkt?

6. Wat wil u dat de doelgroep met uw product bereikt?

7. Welke sfeer denkt u dat het best rond uw product gecreëerd wordt?

 • Welk imago kan uw product volgens u best uitstralen?

8. Communicatiemiddelen

 • Welke marketingcommunicatiemiddelen gebruikt u momenteel?
 • Wat is het resultaat van de bestaande communicatie (positief en negatief)?
 • Wat wil u veranderen, waarom?
 • Welke middelen wil u inzetten (budget, kanalen, tijdsspanne)?

9. Marktonderzoek

 • Zijn er relevante marktonderzoekresultaten beschikbaar?
 • Vindt u het zinvol dat wij een marktonderzoek organiseren om te weten te komen welke gevoelens, noden en houding de doelgroep die u wenst te bereiken heeft ten opzichte van wat u hen wil aanbieden?

10. Beperkingen

 • Zijn er eventuele beperkingen (filosofische, sectoriële, wettelijke, ethische...) waar rekening mee dient gehouden te worden bij de ontwikkeling van uw communicatiemix of één van de communicatiekanalen?

©REIN-ART