Checklist ter voorbereiding van een prijsverzoek of briefing
voor de ontwikkeling van een logo of huisstijl (©REIN-ART)

Huisstijl

Definitie

De huisstijl van een organisatie of bedrijf is haar consistente presentatie naar buiten toe, vaak de eerste kennismaking voor klanten en belangrijk voor de uitstraling. We maken een onderscheid tussen de ruime en de enge definitie van huisstijl.

Huisstijl: ruime definitie

Een huisstijl wordt vaak corporate identity genoemd. In die definitie gaat het over de stijl van het huis, en dat gaat verder dan puur visuele zaken. Het gaat ook over communicatie en over het gedrag van de medewerkers. Deze 3 elementen (design, communicatie en gedrag) dienen evenveel aandacht te krijgen tijdens een huisstijltraject. Volgens professor Van Riel ligt het aandeel van de factor gedrag in de identiteit van een onderneming rond 80%. Design en communicatie maken dan de resterende 20%.

Huisstijl: enge definitie

In de enge definitie zien we de huisstijl als visuele identiteit van een organisatie. Het betreft uitsluitend het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Hieronder vallen o.a. naam, logo, kleur, typografie (lettertype), vormentaal (stramienen/vlakken/curves/opmaak) en fotografie- of illustratiestijl.
Al deze elementen worden consistent gebruikt in presentaties of op briefpapier, visitekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, de website, e-mails enzovoort. Het ontwerpen, de realisatie en de begeleiding van de implementatie van deze huisstijl is een opdracht voor REIN-ART.

Bij grote ondernemingen bewaakt doorgaans de communicatie-afdeling de huisstijl. Dit kan uiteenlopen van het aanrijken van hulpmiddelen om consistent naar buiten te treden (zoals powerpoint templates en digitale logo-bibliotheken) tot een meer politionele rol waarbij toegezien wordt op naleving van de richtlijnen.

Voorbereiding

De vernieuwing of opbouw van een huisstijl is een belangrijk proces in het bestaan van een organisatie. Een positief bedrijfsimago steunt op alle elementen waarmee de organisatie zich presenteert en communiceert. De organisatie kan evolueren in de tijd en daarom kan het nodig zijn dat het imago wordt bijgestuurd en gecorrigeerd. De organisatie (bedrijf, instelling) zoekt naar een correcte definiëring van haar kerncompetenties, haar fundamentele waarden en haar gewenste imago bij de (interne en externe) doelgroep. De organisatie moet haar identiteit affirmeren door gekend en herkend te worden met een coherent imago.

Deze elementen zijn van fundamenteel belang bij het uitstippelen van een marketingstrategie, maar ook onmisbaar bij het creëren van een nieuwe huisstijl.
Een eigen huisstijl moet het imago weerspiegelen. De huisstijlnormen moeten consequent toepasbaar zijn in elk medium die de organisatie gebruikt voor haar communicatie en door elke entiteit die de organisatie vertegenwoordigt.
Het is pas wanneer duidelijkheid is ontstaan omtrent de identiteit en het daaraan gekoppelde gewenste imago dat communicatie en ontwikkeling versterkend op elkaar kunnen inwerken.
Concreet betekent dit dat de creatie van een nieuw logo of nieuwe huisstijl pas van start kan gaan van zodra er duidelijkheid en eensgezindheid is en dat de mission statement is uitgewerkt. Kortom, dat er een visie is. Het corporate image (= huisstijl in zijn breedste vorm) is een onderdeel van de communicatie zowel naar binnen als naar buiten.

De grafische vormgeving moet met de nodige professionaliteit als standaard kunnen worden toegepast. Dit wil zeggen een eigen karakter hebben en toch algemeen toepasbaar zijn in o.a. diverse computerprogramma’s en in verschillende media (print, internet, intranet, TV, mobile...).
De huisstijl moet tevens soepel zijn. Hij kan verschillen, afhankelijk van de aard van het drukwerk of het gebruikte medium..

Een goed doordachte huisstijl reduceert ook de kosten van publicaties door meer standaardisatie. Deze standaardisatie moet leiden tot een vereenvoudiging om te komen tot vaste formaten en soorten van o.a. omslagen, briefpapier, drukwerken, opschriften.
Bij de voorstellen van de ontwerpen van een huisstijl dienen verschillende mogelijkheden en budgetten te worden vergeleken, gaande van papiersoort, formaten, kleuren of watermerk tot de meest courante papiersoorten, standaardformaten en zwartwit drukwerk.

Van REIN-ART mag worden verwacht dat hij actief en creatief meedenkt. Een vooronderzoek kan nodig zijn om een strategie en planning uit te werken die de nieuwe look definieert.

In samenspraak met met de communicatieverantwoordelijke(n) van het bedrijf of de organisatie worden de noden bekeken.
Modellen worden ontworpen, budgetten van de implementatie worden opgemaakt alsook een planning voor de uitvoering ervan.

Uw briefing of vraag naar een prijsofferte bij REIN-ART

Hieronder vindt u een aantal aspecten waaraan we kunnen denken bij de ontwikkeling en realisatie van een logo of huisstijl. Indien een vraag niet duidelijk zou zijn kunt u ons steeds contacteren voor verdere toelichting.

Het spreekt voor zich dat niet alle opgesomde mogelijkheden in alle projecten even relevant zijn. Wat niet van toepassing lijkt slaat u dan gewoon over.

Bij de toepassingen voor uw huisstijl kunt u al denken aan de gewenste minimum oplagen voor drukwerken (en andere toepassingen) en waar mogelijk een eventuele schatting van de hoeveelheid tekst, foto's of illustraties maken zodat REIN-ART een zo gedetailleerd mogelijk budget (prijsofferte) kan opstellen. Er kan natuurlijk ook in fasen gewerkt worden, afgestemd op de behoeften.

1. Het logo:

Naar welk soort logo bent u op zoek?

 • Bedrijfslogo, productlogo, merklogo, embleem (onderscheidingsteken), zegel, kwaliteitslabel, mascotte, pictogram, ex libris, keurmerk
 • Figuratief, abstract, gestyleerd?
 • Woordmerk: dient er een woord of naam verwerkt te worden in het beeld?
 • Beeldmerk: zoekt u eerder een illustrerende voorstelling, al dan niet in combinatie met een naam?
 • Monogram: dienen de beginletters van een naam verwerkt te worden in het logo?

Welke connotatie dient het logo te hebben?

 • Omschrijvend, symbolisch, wervend (commerciëel, zonodig inspelend op de psychologische as van de doelgroep), informerend...

Moet er/wenst u een slogan of "tagline" bij het logo?

 • Bestaat deze slogan reeds of wil u hem laten bedenken door REIN-ART?
 • In welke taal of talen?

Moet het logo inspelen op een bestaande situatie?

 • Passend bij een merk, bedrijf, organisatie, evenement, geografische situering, sfeer, seizoen, oorsprong, eigennaam…)?

Het kan interessant zijn ook de omgekeerde vragen te stellen.

 • Wat het logo zeker niet mag teweegbrengen, wat eventuele beperkingen zijn (vergelijkingen, gelijkenissen, discriminaties, nationale of wereldwijde godsdienstige symboliekverschillen, culturele en taalkundige verschillen, wettelijke beperkingen binnen uw sector…

Wat doen uw concurrenten, zusterorganisaties, concurrerende merken, uw sector?

 • Wat doen zij goed? Wat doen zijn niet goed? Waarom?

Moet het logo door een specifieke doelgroep begrepen worden? Zoja, welke? (bijvoorbeeld slechtzienden, kinderen, een bepaald marktsegment...)

Welke kleuren genieten een voorkeur? Waarom?

 • Warme kleuren, koude kleuren, felle kleuren of pastelkleuren...

Dient er rekening gehouden te worden met reeds gebruikte kleuren of vormgeving ?
(bijvoorbeeld in uw interieur, in uw wagenpark, …)

2. Speciale uitvoeringen:

 • Moet er met uitzonderlijke reproductietechnische uitvoeringen van het logo rekening gehouden worden? Bijvoorbeeld stansvorm, spuitgietvorm, zeefdruk of tampondruk, naaiwerk, reproductie op textiel...
 • Formaat: is er een uitzonderlijke minimum of maximumafmeting waarbinnen het logo bruikbaar moet zijn? Bijvoorbeeld zeer kleine labels of etiketjes of zeer grote beletteringen en spandoeken/vlaggen?

3. Toepassingen binnen de huisstijl:

Zijn er toepassingen die u graag door REIN-ART verwezenlijkt ziet. Zo ja, welke (zie lijst hieronder)?
Zijn er toepasssingen die u enkel in digitale vorm wenst? In welke software wenst u ze?

Eéntalig of meertalig drukwerk?
Nationaal en/of internationaal gebruik?

(Gedrukte) basis communicatiemedia

 • Briefhoofd (briefpapier) en eventueel vervolgvel
 • Begeleidende documenten (coversheet voor faxbericht, vrachtbrief...)
 • Formulieren (bestelformulier, ontvangstbericht...), facturen, BTW-bonnetjes
 • Persmap of multifunctionele map (met of zonder flappen)(vraag desgewenst de standaardformaten die REIN-ART ter beschikking heeft, zo voorkomt u extra kosten voor speciale kapvormen)
 • Situeringskaartje van uw vestiging, winkel of kantoren
 • Briefomslagen (formaat, met of zonder venster, eventueel PB-nummer, gegomde sluiting, geschikt voor machinaal vullen, zelfklevende sluitstrip…)
 • Visitekaartje: denk aan eventueel verschillende versies (met of zonder B.T.W.-nr., RPR-nummer, telefoon -nationaal of internationaal, fax, GSM, E-mail, filialen, personeel, functievermeldingen, privéadres, openingsuren, slogan, talen …)
 • Complimentskaart, bedankkaart, correspondentiekaart
 • Notebloc
 • Memobloc
 • Post-it™-notes ( 70x76 of 105x76 mm, 48 vellen)
 • Affiche
 • Folder
 • Brochure
 • Nieuwsbrief
 • Catalogus
 • Stramien voor product- of personeelsadvertenties
 • Postkaarten, wenskaarten

Wenst u een huisstijl regieboek (huisstijlgids): een document met o.a.

 • de motivering voor de huisstijl en instructies voor
 • te gebruiken fonts (lettertypes)
 • kleurgebruik
 • lay-outs (basisregels voor de opbouw van o.a. een brief)
 • plaats van het logo en de teksten onder het logo
 • marges (links-rechts-boven-onder)
 • plaats naam en adres van de correspondent, geadresseerde
 • plaats referentie, datum, aanhef
 • (body-)tekst brief
 • plaats naam briefschrijver en ondertekening
 • plaats adres afzender
 • schrijfwijzen van o.a. telefoonnummers

Met de huisstijlgids kan u zelf toepassingen (laten) realiseren (door een drukkerij, door een ander grafisch bureau, intern, door een ander filiaal...).

Instore media

 • Kassabon
 • Stempel
 • Prijslabels
 • Stickers
 • Verpakking
 • Inpakpapier
 • Zakjes, draagtassen (plastic, papier, food of non-food, ecologisch verantwoord, minimum formaat, maximum formaat)
 • Prijs/menukaarten
 • Displays
 • Wobler
 • Catalogi
 • Raambiljetten
 • Andere

Publiciteit

 • Logo of tekst op bedrijfswagens
 • Reclameborden
 • Mascotte (eventueel driedimensionele uitvoering)
 • Standenbouw
 • Bedrijfskleding, t-shirts
 • Kalender
 • Bedrukte voorwerpen, merchandising, relatiegezchenken (valiesjes, balpennen, horecabenodigdheden, bonbons met boodschap en ander promotiemateriaal.…)
 • Vlaggen
 • Spandoeken
 • Gadgets (pin, badge, e.a.…)
 • Voor u (op maat) ontworpen relatiegeschenken
 • Andere

Signalisatie

 • Interieurvormgeving
 • Bewegwijzering (openbare weg, garage & parking, inkomhal, onthaal, kantoren, WC, e.a.…)
 • Gevel
 • Belettering etalage
 • Deurbord
 • Lichtreclame
 • Andere

Audiovisueel materiaal

 • Website (basistramien, volledige website, webbanners, webanimatie)
 • Videogeneriek
 • Projecties
 • Klankband
 • Bedrijfspresentaties (vb. AV-materiaal voor vertegenwoordiger op de baan, televerkoop, e.a.…)
 • Andere

©REIN-ART